We gebruiken cookies om je een geoptimaliseerde browse-ervaring aan te kunnen bieden. Selecteer ‘Accepteer alles’ als je akkoord gaat met het accepteren van cookies van UserEngage (webchat en leadgeneratie), Hotjar (website-verbetering) en LinkedIn (aangepaste advertenties). Wanneer je ‘Alleen noodzakelijk accepteren’ selecteert, plaatsen we cookies waarmee je onze website correct kunt gebruiken. We onthouden in dat geval je voorkeuren en slaan anonieme statistieken op. Raadpleeg ons cookiebeleid en privacybeleid voor meer informatie.

Accepteer alles
Accepteer alleen noodzakelijke

Handmatige invoer


We lopen nu een aantal jaar mee met telers en kwekers en weten dat er behalve via klimaatsystemen en sensoren in kassen en polytunnels ook veel belangrijke informatie handmatig verzameld wordt. Je kunt daarbij denken aan het wekelijks noteren van de plantlengte, het aantal bloemetjes aan een plant of het tellen van het aantal beestjes op de gele platen. Deze gegevens worden op een papieren formulier ingevuld en opgestuurd voor onderzoek. En dat is precies de reden dat we handmatige invoer digitaal hebben gemaakt. Je kunt deze gegevens dan namelijk direct in ZENSIE visualiseren en laten analyseren door je teeltadviseur.

Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Een formulier(sjabloon) maken

Ga naar het hoofdmenu en selecteer “handmatige invoer”

Je heb nu twee opties: formulieren en formuliersjablonen.

Als eerste maak je een sjabloon aan. Op die manier kun je een formulier meerdere keren gebruiken.
Klik op de + naast Formuliersjablonen. Terwijl je een sjabloon aanmaakt, zie je aan de rechterkant van het scherm een voorbeeld ontstaan.

Geef je sjabloon een naam en voeg een beschrijving toe.

Daarna kun je de kolommen aanmaken door op ‘voeg kolom toe’ te klikken. In dit voorbeeld zie je een formulier voor het tellen van spintmijten en tripsen.

Kies een icoontje uit de lijst die het beste past bij het soort informatie dat je verzamelt. Wij kiezen hier voor het insectenicoon. Kies daarna een kleur voor de widget (deze zie je terug als je bijvoorbeeld single value widgets toevoegt aan je dashboard) en stel in in hoeveel decimalen je de waardes terug wilt zien.


Als je klaar bent klik je op ‘opslaan’. Je sjabloon wordt dan opgeslagen.

Sjablonen kunnen altijd worden gewijzigd en aangepast nadat ze zijn aangemaakt. Maar let op: indien je wijzigingen doorvoert nadat je een sjabloon al hebt gebruik, worden deze ook weergegeven in alle formulieren die je op basis van het eerdere sjabloon hebt ingevuld. Als je een nieuw formulier wilt maken en een ouder sjabloon intact wilt laten, raden we aan een nieuw sjabloon te creëren.

Een nieuw formulier aanmaken

Klik op de + naast Formulieren

Geef het formulier een naam en selecteer een bestaand sjabloon. Bijvoorbeeld het sjabloon dat je zojuist hebt aangemaakt. Heb je nog geen sjabloon aangemaakt? Klik dan op creëer nieuw sjabloon en ga een stap terug in deze uitleg.

Je kunt nu aangeven of je de datum als rijen wilt zien of als sheets. We leggen aan de hand van een voorbeeld uit wat dit precies betekent. Wij kiezen in dit voorbeeld voor de datum als rij. In dat geval staan de weeknummers dan op deze manier in het werkblad:

Dit is handig wanneer je de hoeveelheid van verschillende soorten insecten in de gaten houdt of juist dezelfde soort maar dan op verschillende plekken binnen de kas of polytunnel. Elke rij in het blad vertegenwoordigt dan een andere datum en elke kolom staat dan voor een ander insect (zoals in het voorbeeld) of andere locatie. Omdat je hetzelfde sjabloon gebruikt voor meerdere soorten of locaties is het achteraf makkelijk om deze gegevens vergelijken.

Je kiest voor een visualisatie van een datum als sheet wanneer je de resultaten op dagen of weken wilt sorteren. In dat geval kun je de verschillende locaties of projecten als rijen tonen. Dat ziet er zo uit:

Dit is slechts een voorbeeld en heeft dus niks te maken met de opbouw zoals we die tot nu toe hebben besproken.

Ten slotte selecteer je de tijdzone. Zorg ervoor dat je de juiste tijdzone selecteert. Dit is essentieel, omdat de waarnemingen die je invoert een tijdstempel ontvangen op basis van de tijdslocatie. Die wordt vervolgens gebruikt om grafieken te genereren.

Het gebruiken van handmatige invoer

Je kunt nu een formulier gebruiken om getallen in te vullen.

Klik op ‘Voeg blad toe’ en geef dit een naam.

en vervolgens op ‘voeg rij toe’.

Geef de rij een naam en selecteer op welke datum je de gegevens hebt ingevoerd of gaat invoeren. Het is cruciaal dat de datum die je gebruikt overeenkomt met de naam die je aan de rij geeft (weeknummers of dagen) omdat je anders de juiste gegevens niet meer terug kunt vinden. Voeg vervolgens de informatie per veld in door op het veld te klikken en de juiste waarde in te voeren.

Je kunt het getal altijd aanpassen door na invoering op het veld te klikken. Als je een rij hebt ingevuld kun je simpel een nieuwe rij toevoegen door weer op ‘voeg rij toe’ te klikken. Het bovenstaande proces herhaalt zich dan.

Opmerkingen plaatsen

Net als bij alle andere widgets in ZENSIE kun je hier ook reacties en foto’s toevoegen. Zodra je met je muis op een veld gaat staan verschijnt het icoontje:

Klik op het icoontje en typ een opmerkingen, @mention personen binnen je organisatie en/of voeg afbeeldingen toe voor meer context.

Grafieken

Handmatige invoer is eigenlijk net als een sensor een gegevensbron. Dit betekent dat je verschillende widgets kunt gebruiken om de gegevens begrijpelijker te maken. Ga naar je dashboard en klik op ‘voeg widget toe’ (add widget) om bijvoorbeeld een nieuwe grafiek te maken.

Er wordt gevraagd welke gegevens je wilt visualiseren. Je kunt in dit geval je handmatige invoer terugvinden en selecteren door de naam van je formulier in te vullen. In ons voorbeeld is dit greenhouse manual input.

Je kunt nu aanvinken welke waardes je terug wilt zien in de grafiek. Wij kiezen hier voor spintmijten en tripsen. Let op! Dit zijn de gemiddelde waardes berekend op basis van gegevens van meerdere sheets, in dit geval dus Oktober. Je kunt deze locaties ook als aparte lijnen weergeven in de grafiek door op de grijze box met ‘Alle (gemiddelde)’ te klikken. Vink vervolgens de maand aan die je terug wilt zien in de grafiek. Klik op volgende.


Het is nu belangrijk om de juiste datuminterval te kiezen. Klik op het ‘period’ dropdown menu en selecteer ‘aangepaste begin en eind datum’ (even naar beneden scrollen).

Zorg ervoor dat je de juiste begindatum invoert een een einddatum die zo kort mogelijk de laatste data-invoer zit. Selecteer vervolgens de ‘interval size’ (ook weer dropdown menu) die hetzelfde is als het aantal gegevens dat jij per week/dag/uur hebt ingevoerd.

Klik op ‘+ Aanmaken’ en je bent klaar.

Go back to documentation