De ZENSIE menubalk


Het eerste deel van de ZENSIE menubalk biedt toegang tot de belangrijkste functies van het dashboard:

Dashboard: toegang tot aanpasbaar dashboard.

Sensors: toegang tot de lijst met sensoren.

Sensors shared with me: alle sensordata van jouw of een externe organisatie waar jij toegang tot hebt.

Explore: data visualiseren in een grafiek en vergelijken met andere sensorwaarden.

Notifications: bekijk alle notificaties voor jouw organisatie weer en creëer nieuwe notificaties.

Export: exporteer je data.

Account Instellingen: toegang tot profielinformatie.

Documentation: alle FAQs met betrekking tot ZENSIE op een rij.

Het tweede deel van de zijbalk toont de groepen waar je deel van uitmaakt.

Het derde deel van de zijbalk toont de organisaties waar je deel van uitmaakt. In dit voorbeeld ben ik onderdeel van de organisatie 30MHz.

Go back to documentation